Provozní řád

dle § 21 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů

Provozovna kosmetických služeb - provozování živnosti, při níž není porušována integrita kůže

Základní údaje

Provozovatel: SKIN SPOT s.r.o., se sídlem: Vladislavova 1069, 253 03 Chýně, IČ: 19325011, tel.: 791 922 922, e-mail: hello@skinspot.cz, Odpovědná osoba: Jekatěrina Nagy

 • Oprávnění pro výkon činnosti: Kosmetické služby
 • Provozovna: SKIN SPOT
 • Adresa provozovny: Karlovo náměstí 288/17, 120 00 Praha 2
 • Počet zaměstnanců: 0

Druh a rozsah poskytovaných služeb a maximální kapacity zařízení:

 • Posuzování stavu pleti
 • Poskytování poradenství v oblasti kosmetického ošetřování pleti
 • Provádění ruční kosmetické masáže obličeje, krku a dekoltu
 • Provádění povrchového čištění pleti, napařování nebo změkčování pleti
 • Provádění hloubkového čištění pleti (ručně a pomocí expresoru na komedony)
 • Aplikace pleťových masek a zábalů
 • Provádění mikrojehličkování pomocí Dermapenu
 • Vykonávání hygienicko-sanitární činnosti podle provozního řádu
 • Objednávání přípravků, pracovního materiálu a pomůcek pro péči o pleť
 • Provádění vyúčtování služeb

Výkony porušující integritu kůže se neprovádí.

Popis provozovny

Provozovatel si pronajímá prostor kosmetického salónu o velikosti 78 m2, složený ze tří samostatných provozních místností a společných prostor (recepce, čekárna, denní místnost, klientské WC, WC pro zaměstnance resp. úklidová místnost).

Umyvadlo v místnostech jsou napojeny na teplou a studenou pitnou vodu, voda z umyvadla je pak odváděna do stávající kanalizace. Povrchy stěn jsou štukové s malbou. Povrchy podlah v provozních místnostech tvoří vinyl, ve společných prostorách pak dlažba. Prostor nad umyvadlem je obložen omyvatelnými dlaždicovými obklady. V prostorech se nekouří.

 • Větrání: přirozené okny
 • Vytápění: centrální, radiátor
 • Osvětlení: sdružené, denní (okna) i umělé (stropní svítidlo, stolní lampička, profesionální kosmetická lampa)
 • Vnitřní zařízení: podlaha (vinyl), stěny cihlové či SDK, kosmetické lehátko, 1x židle, 1x kosmetická židle, psací stůl, závěsná komoda, zrcadlo, zásvěsná police, umyvadlo, dekorativní předměty; vše je omyvatelné a dezinfikovatelné
 • Zdroj pitné vody: veřejný vodovod

Přístroje, stroje a další zařízení

Dr. pen Auto Microneedle System

Přístroj pro profesionální neinvazivní mikrojehličkování lze dosáhnout výrazného zlepšení stavu pokožky, a to díky hlubšímu zapracování aktivních látek do pleti a mikroskopického narušení tkáně pomocí velmi jemných jehliček. Daný přístroj pro mikrojehličkování funguje s jednorázovými násadkami od 11 do 42 jehel, nebo nanojehlami. S přístrojem se pracuje pouze na povolené hloubce, při které nedochází k porušení integrity kůže, tedy na 0,2-0,5 mm dle ošetřované partie. Provozovatelka salónu byla zaškolena specialistou v provozovně společnosti Institut Krásy Klasika s.r.o., Kutnohorská 24/35, Praha – Dolní Měcholupy, 111 01, IČ 07419406, a získala příslušný certifikát. Přístroj je používán a udržován podle zásad uživatelského manuálu dodaného distributorem. Přístroj je uložen v původní plastové krabičce v komodě v provozní místnosti.

Physa Dry Heat Sterilizer PHY-300 DHS-1

Horkovzdušný sterilizátor je provozovatelkou používán ke sterilizaci znovupoužitelných pomůcek, konkrétně expresorů pro odstranění komedonů. Přístroj je používán a udržován podle zásad uživatelského manuálu dodaného distributorem a uložen v provozní místnosti v otevřeném prostoru na komodě.

Portable High Frequency LZ-006A

Ozonizér je provozovatelkou používán k ošetření pleti po hloubkovém čištění za účelem dezinfekce pleti.

Pomůcky

Při poskytování služeb jsou používány jen pomůcky, kosmetické přípravky, přístroje a další výrobky, které splňují požadavky platných, obecně závazných právních předpisů, které se na ně vztahují.

Nepudrované jednorázové rukavice, roušky, jednorázové tampony, jednorázové ručníky, utěrky a ubrousky, stomatologické jednorázové bryndáky, jednorázové vatové tyčinky, kosmetické plastové špachtle, role z netkané textílie, sterilní gáza, kosmetické jednorázové čepice, silikonové a plastové misky na vodu a míchání masek, nerezové podtácky pro přípravu pomůcek, jednorázové injekční jehly (1,2x40 mm a 0,7x40 mm) a plastové injekční stříkačky (objem 2 mm) určené pouze k nabírání produktu ze sterilních ampulí pro mikrojehličkování, náhradní jednorázové hlavice do Dermapenu, expresory pro odstraňování komedonů, dezinfekční nádoba

Zásady prevence vzniku infekčních a jiných onemocnění včetně podmínek dezinfekce a sterilizace

Zákaz výkonů (§ 22)

V provozovnách, kde se vykonávají činnosti epidemiologicky závažné specifikované v § 19 odst. 1) nelze provádět výkony na nemocné kůži, manipulace s jizvami a mateřskými znaménky, výkony na sliznicích, oční spojivce a rohovce apod.

V provozovně se neprovádějí výkony na nemocné kůží, manipulace s jizvami a mateřskými znaménky, výkony na sliznicích, oční spojivce a rohovce apod.

Provozovna je vybavena lékárničkou první pomoci, její obsah je v souladu s poskytovanými službami. Lékarnička obsahuje: Paralen 10 tabl. (bolest, horečky), Carbosorb 20 tabl. (živočišné uhlí – otravy), Ibalgin tablety 200, 400 (bolest), 5x Desinfekční ubrousek (2 ks/bal), 2x Kompres gáza sterilní 5 x 5 cm (2 ks/bal), 2x Obvaz sterilní 6 cm x 5 m, 1x Oční výplach STEROWASH – jednorázový 20 ml, 3x Obvaz hotový s 1 polštářkem, 3x Obvaz hotový s 2 polštářky, 2x Obinadlo pružné nesterilní, 1x Vata buničitá, přířezy 5 x 4 cm (10 ks/bal), 1x Náplast – rychloobvaz 6 cm x 1 m, 1x Náplast s polštářkem 8 x 4 cm (6 ks/bal), 1x Krycí fólie – rouška 20 x 20 cm, 1x Izotermická fólie, 1x Náplast na cívce 2,5 cm x 5 m, 1x Škrtidlo pryžové, 1xTrojcípý šátek, 1x Chirurgické rukavice, 1x Nůžky s kulatými hroty, 1x Pinzeta plastová, 1x Karta první pomoci, 1x Formulář – kniha úrazů

Pracovní pomůcky, nástroje a další předměty

Opakovaně používané nástroje a pomůcky se po použití očistí, omyjí teplou vodou s přídavkem saponátu, poté dezinfikují vhodným dezinfekčním prostředkem v dezinfekční nádobě (koncentrace a doba působení vždy dle pokynů výrobce), opláchnou pitnou vodou a nakonec vloží ve sterilizačním sáčku do horkovzdušného sterilizátoru dle doporučení výrobce (viz sekce Přístroje, stroje a další zařízení).

Pracovní pomůcky, nástroje a další předměty, které se používají k porušování integrity kůže, jsou aplikovány jen sterilní. Jednorázové pomůcky se opakovaně nepoužívají. Po použití se ukládají do pevnostěnných, krytých a spalitelných obalů bez další manipulace. Jeho likvidace je zajištěna odbornou firmou I.T.A. SERVISNÍ s.r.o. Při kontaminaci pomůcek biologickým materiálem, zejména krví, se ihned provede dezinfekce s přípravkem s virucidním účinkem, poté se s nimi nakládá obvyklým způsobem.

Sterilizace, dezinfekce a používání chemických přípravků.

Dezinfekční prostředky se používají s virucidními, baktericidními a sporicidními účinky. Při provádění chemické dezinfekce se dodržují tyto zásady: Dezinfekční roztoky se připravují, rozpuštěním odměřeného dezinfekčního prostředku ve vodě, dle návodu k použití.

Při kontaminaci předmětů a povrchů biologickým materiálem se provede dezinfekce přípravkem s virucidním účinkem, po expozici se očistí obvyklým způsobem.

K zabránění vzniku selekce případně rezistence mikrobů vůči přípravku dlouhodobě používanému se střídají dezinfekční přípravky s různými aktivními látkami.

Při práci s dezinfekčními prostředky se dodržují zásady ochrany zdraví a bezpečnosti při práci a používají se osobní ochranné pomůcky. Pracovníci jsou poučeni o zásadách první pomoci.

Dezinsekce a deratizace se provádí profylakticky jedenkrát ročně a dle potřeby - použití přípravků k tomu vhodných po konzultaci s odbornými pracovníky DDD (dezinfekce, dezinsekce, deratizace).

Zásady osobní hygieny zaměstnanců a ochrany zdraví spotřebitele

Provozovatel pečuje o tělesnou čistotu, vždy před zahájením a po ukončení práce u každého zákazníka si umyje ruce přímo v provozní místnosti a případně dezinfikuje prostředkem pro dezinfekci kůže, rovněž při přechodu z práce nečisté na čistou.

Provozovatel používá ochranný pracovní oděv světlé barvy a vhodnou obuv. Občanský oděv je uložen ve skříni odděleně od pracovního ochranného oděvu. Před zahájením pracovního procesu se provozovatel převlékne do pracovního ochranného oděvu, který je měněn v průběhu pracovní doby, v případě znečištění nebo kontaminace biologickým materiálem. Při aplikaci chemického peelingu, hloubkovém čištění či manipulaci s přístrojem pro mikrojehličkování si provozovatel nasadí jednorázové rukavice.

Provozovatel v průběhu pracovní doby neopouští provozovnu v pracovním oděvu, a pracovní obuvi, osobní věci odkládají v šatně nebo v prostoru k tomu určeném.

Prádlo je poskytováno pro každého zákazníka jednorázově, opakované použití prádla se nepřipouští. Lůžka se pokrývají jednorázovými prostěradly, které se po každém zákazníkovi vymění.

Oděv zákazníka je během práce chráněn čistým prádlem, a to ručníky, případně jednorázovými stomatologickými bryndáky. Po použití se dává do odpadkového koše, který je omyvatelný, uzavíratelný a uvnitř je vybaven igelitovým sáčkem.

Při náhodném porušení integrity kůže u spotřebitele nebo zaměstnance se provede dezinfekce místa poranění, a to dezinfekčním prostředkem s virucidním účinkem, překryje sterilním obvazem. Dále se postupuje dle charakteru poranění.

V provozní místnosti nekouří a není zde dovolen vstup se zvířaty, pouze s výjimkou vodícího psa nevidomé osoby.

Způsob zacházení s prádlem

V provozovně je používáno prádlo, které je z materiálu, který se dá vyvářet (bavlněné ručníky) nebo jsou používány pomůcky určené k jednorázovému použití (jednorázová prostěradla, stomatologické bryndáky).

Při přepravě se prádlo chrání před znečištěním a druhotnou kontaminací nepropustným obalem, čisté prádlo je přiváženo do provozovny v jednorázovém ochranném nepropustném obalu. Prádlo se převáží tak, aby nedošlo k poškození obalu.

Čisté prádlo se ukládá odděleně od použitého v komodě v provozní místnosti.

Použité prádlo se ukládá do vyčleněného, větratelného prostoru, odděleného od pracovního prostoru péče o tělo, a to do plastového, omyvatelného, uzavíratelného koše na prádlo s větracími otvory. Použité prádlo se skladuje v nepropustných uzavíratelných obalech. Obaly jsou omyvatelné a dezinfikovatelné (nebo na jedno použití). Použité prádlo je odváženo jednou týdně. Praní prádla s vyvářkou a žehlením zajišťuje provozovatel soukromě. Použité, vlhké prádlo je dosušováno mimo provozní místnost, a to v úklidové komoře.

Očista prostředí provozovny

Úklid všech prostor je prováděn bezprostředně po znečištění, jinak dle potřeby, nejméně však jednou denně navlhko, nejméně jednou týdně s použitím dezinfekčních roztoků dle návodu k použití.

Při práci s dezinfekčními prostředky se dodržují zásady ochrany zdraví a bezpečnosti při práci a používají se osobní ochranné pomůcky. Pracovníci jsou poučeni o zásadách první pomoci. Dezinfekční prostředky, které se používají k úklidu jsou uchovávány odděleně od dezinfekčních prostředků určených k čištění pracovních ploch a zařízení.

Mytí oken a dveří je prováděno 1 x měsíčně, nebo bezprostředně po znečištění. Malování provozovny včetně oprav omyvatelných částí stěn je prováděno 1x za dva roky, jinak bezprostředně po znečištění nebo poškození.

Veškerý komunální odpad se odstraňuje z prostor provozovny denně, a je následně ukládán do popelnice a odvážen dle svozového plánu. Nebezpečný odpad vzniká v podobě jednorázových jehel, kterými je nabírán produkt ze sterilních ampulí pro mikrojehličkování. Po použití se ukládá do pevnostěnných, krytých a spalitelných obalů bez další manipulace. Jeho likvidace je zajištěna odbornou firmou I.T.A. SERVISNÍ s.r.o.

Odpovědná osoba: Jekatěrina Nagy

V Praze dne 1. 6. 2023